VÄLKOMMEN till krukan

Krukan är en liten förskola, med en grupp på 21-23 barn, 4-5 pedagoger och eget kök där vi lagar mat på ekologiska råvaror. 

Vi tror att en grupp med blandade åldrar utvecklar och ger syskonkänsla. Att en nybakt fralla, eller gröt med hemkokt äppelmos lägger en god grund för en spännande och utforskande dag. Hos oss är det lika självklart att lära sig vara en bra kompis som att inhämta ny kunskap och utveckla sin självständighet. På vår lilla, lugna gård plaskar barnen med vatten, mäter sträckor, klänger och klättrar. Utflykterna till närliggande parker och Rudanskogen är många.

Men framförallt är det Krukans personal, som gör vår förskola till vad den är. Deras värme, kunnande och genuina intresse för barnen gör att vi föräldrar lämnar våra barn på morgonen med en bra känsla i magen. Vår låga personalomsättning, tror vi, är ett tecken på att personalen trivs.

Krukan är ett modernt föräldrakooperativ. Det betyder att även om det krävs engagemang från dig som förälder, så ansvarar du inte för sådant som daglig matlagning och städning, det gör vår personal. Men det är bra om du har flexibel arbetstid och kan rycka in med kort varsel om behov uppstår de dagar du har jouransvar. Längre ned på sidan kan du läsa mer om vad vi föräldrar gör. 

För närvarande är våra öppettider 08.00 -17.00. Vi stänger vanligtvis för semester 3-4 sommarveckor och över jul- och nyårshelgerna, men erbjuder då jourplats på annan förskola om behov finns.

Som alla fristående förskolor regleras vår verksamhet av Stockholms stads och Skolverkets riktlinjer. Du kan läsa mer om dem här.

FÖRÄLDER PÅ KRUKAN

VI TROR

Att en förskola där personalen trivs är en bra förskola
Och att vi som föräldrar kan skapa förutsättningar för detta genom att ansvara för de administrativa och praktiska sysslor som inte har med kärnverksamheten att göra, så att pedagogerna kan ägna sin tid helhjärtat åt våra barn och deras aktiviteter.
 
På att anpassa verksamheten efter barnen, inte barnen efter verksamheten
Genom att ge pedagogerna frihet att med sin kunskap och gedigna erfarenhet forma det dagliga arbetet utifrån förutsättningarna inom barngruppen.
 
Att pedagogerna också vill ha och behöver tid för eget familjeliv
Och att vi kan skapa bra förutsättningar för det genom att  erbjuda dem rimliga och regelbundna arbetstider, som passar deras livssituation, samt sammanhängande semesterperioder som ger tid för återhämtning.


 
 
 
 

 

VAD VI GÖR

Arbetsuppgifter
Alla familjer har en arbetsuppgift; antingen som ledamot i styrelsen, eller i en arbetsgrupp. Styrelsen ansvarar t.ex. för löpande uppföljning av budget och ekonomi, inskrivning av nya barn, fastighets- och avtalsfrågor samt myndighetskontakter.

Krukans personalgrupp driver verksamheten och utbildar styrelsen i sådant som rör den pedagogiska utvecklingen.
 
De familjer som inte är representerade i styrelsen ansvarar t.ex för IT-support, vår- och höststädning eller enklare  förbättringar i lokalerna.
 
Jour
I dagsläget, med öppettider 8-17, har föräldrarna jouransvar en gång per månad och barn och skall finnas tillgängliga om behov uppstår.
 
I Krukans nätverk finns ett antal vikarier som personalen och barnen känner. Jourföräldrar kallas endast in om en akut situation uppstår och personalen inte får tag på någon av dessa. Jourförälder ansvarar då i första hand för köket.
 
Om behov av utökade öppettider uppstår kan ytterligare jouransvar tillkomma. 

INSKOLNING

Du som förälder är med oss i tre dagar  och deltar i verksamheten tillsammans med ditt barn. Det innebär att barnet under den korta inskolningen inte behöver oroa sig för att bli lämnat, utan i lugn och ro kan vänja sig vid förskolans rutiner och miljö. 

Vi främjar en trygg relation till dig och ditt barn genom:

Tydlighet
Under inskolningen tar du själv hand om barnet; sköter blöjbyte, påklädning osv.

Otvungenhet 
Personalen finns i närheten och tar kontakt med barnet då tillfälle ges. Pedagogen tar aldrig barnet från föräldern. 

Acceptans 
Var tillsammans med oss så mycket att ditt barn accepterar och känner sig tryggt med oss. 

När det är dags att lämna är korta tydliga avsked bäst. Välj den rutin som känns bäst för er - pussar, vinkar, kramar – och dra inte ut på det. Om det känns svårt är det bättre att du ringer efter en stund och hör efter hur det går. Smit aldrig. 

Den första veckan efter inskolningen är det viktigt att ni finns tillgängliga inom någon halvtimme ifall barnet inte är redo att bli lämnad. Kortare dagar är också önskvärt.

Efter två veckor är tanken att inskolningen ska vara klar, men det varierar från barn till barn. Så måste det också få vara.