PLATS PÅ KRUKAN?

Vi tar vanligtvis in fyra till sex nya barn per år. De flesta till höstterminen när de äldsta barnen lämnar oss och börjar i förskoleklass. Oftast har vi inte ”fullt hus” under hösten utan begränsar oss till 21 barn för att ge de nyinskolade små lite extra tid. Först under försommaren, när overallsäsongen är över och de yngsta blivit större, utökar vi ibland gruppen till fulltaliga 23.

Under övriga delar av året skolar vi in nya barn endast i undantagsfall, t.ex. om något av våra barn slutar. 

Läs mer nedan om visningar och anmälan.
 

KOM PÅ VISNING

Vi visar Krukan efter överenskommelse på måndagsförmiddagar klockan 9.15
Vanligen ca en gång per månad.
Anmäl dig till lina.wallfalt@gmail.com, och uppge gärna namn och telefonnummer så bekräftar vi nästa visningstillfälle. 

anmäl ER till KÖN

Du registrerar dig i vår kö genom en anmälan i kommunens system på "Min barnomsorg". Länk finns här.

Kötiden räknas från datum för registrering hos kommunen. 

Maila gärna oss på kristoffer@screenplay.nu i samma veva, och gör oss uppmärksamma på er anmälan. 

KÖREGLER

Urvalsgrunder vid placering på Krukans förskola:

1. Syskon
2. Anmälningsdatum
Placering sker i första hand utifrån syskon och i andra hand utifrån
anmälningsdatum.

Urvalsgrunder vid placering på fristående förskola

Huvudmän som ansvarar för egen köhantering
Huvudmän som inte är med i stadens gemensamma köhantering ska ta ansvar för
hanteringen av den egna kön. Den egna kön ska hanteras i enlighet med gällande
lagstiftning och ”Regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg i
Stockholm stad” om exempelvis turordning.
Huvudmän ska via stadens e-tjänst för anordnare, Barn- och elevregistret BER

hantera sin kö och erbjuda plats. Vårdnadshavare svarar på erbjudande av plats via e-
tjänsten ”Förskola och pedagogisk omsorg”.

Alla fristående förskolor ska ha dokumenterade köregler. Om huvudmannen har en
egen hemsida ska köreglerna finnas tillgängliga på hemsidan. Huvudmannen ska
även på andra sätt se till att köreglerna finns tillgängliga för vårdnadshavarna.