Inskolning

Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning. Du som förälder är med i tre dagar och deltar i verksamheten tillsammans med ditt barn. Metoden innebär att barnet under den korta inskolningen inte behöver oroa sig för att bli lämnat utan i lugn och ro kan vänja sig vid förskolans rutiner och miljö. 

Vi främjar en trygg relation till dig och ditt barn genom:

  • Tydlighet – Under inskolningen tar du själv hand om barnet, byter blöjor, klär på osv.
  • Oforcerat – Personalen finns i närheten och tar kontakt med barnet då tillfälle ges. Pedagogen tar aldrig barnet från föräldern. 
  • Acceptans – Var tillsammans med oss så mycket att ditt barn accepterar och känner sig trygg med oss. 

När det är dags att lämna är korta tydliga avsked bäst. Välj den rutin som känns bäst för er - pussar, vinkar, kramar – och dra inte ut på det. Om det känns svårt är det bättre att du ringer efter en stund och hör efter hur det går. Smit aldrig. 

Den första veckan efter inskolningen är det viktigt att ni finns tillgängliga inom någon halvtimme ifall barnet inte är redo att bli lämnad. Kortare dagar är också önskvärt. Efter två veckor är tanken att inskolningen ska vara klar, men detta är högst individuellt. 

VERKSAMHETSplan

Här under hittar ni verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen visar att vi jobbar efter läroplanen. Ett av våra styrdokument som ni föräldrar måste få ta del av.

sjukanmälan

Skicka ett sms till 
070-307 47 01

Eller ring vår telefonsvarare
08-658 50 94

Detsamma gäller när det är dags att komma tillbaka igen. Ju tidigare du hör av dig, desto bättre för oss. 

Är du tveksam om du ska vabba eller inte? Hur gör du om barnet fått löss eller impetigo? Hur undviker du bäst en förkylning? 

Vi följer BVC:s råd och riktlinjer!

Det är viktigt att barnet är tillräckligt piggt för att orka med en dag tillsammans med andra barn och vuxna i de vanliga aktiviteterna. Barnen bör vara feberfria i minst ett dygn utan febernedsättande innan de återgår till barngruppen. Tidpunkten beror också på om barnet till exempel behöver få medicin av personalen för att kunna vara där.

Barn ska vara hemma när de har kräkningar eller diarré. Om barnet har barnomsorg kan det gå tillbaka dit när det äter som vanligt och inte har kräkts eller haft diarré under två dygn. 
Barnet ska också ha varit feberfritt i minst ett dygn utan febernedsättande och ska orka med en hel dags aktiviteter tillsammans med andra barn.
Tiden för att komma tillbaka till barnomsorgen beror också på vad som har orsakat infektionen och om barnet behöver få medicin av personalen där. 

Om barnet fortfarande har lös avföring när det ska tillbaka till förskolan, behöver man först kontakta sjukvården för att utesluta exempelvis salmonella eller någon annan allmänfarlig och därmed anmälningspliktig sjukdom som orsak till magsjukan.


 

Rutiner - klagomål

Har du klagomål ?
Vi använder oss av följande arbetsgång: 

  1. Ta upp problemet med den pedagog det berör.
  2. Om problemet inte är löst, vänd dig till förskolechefen.
  3. Förskolechefen pratar med den berörda pedagogen för att få dess syn på frågan. Förskolechefen ansvarar för att uppföljning sker inom en vecka.

Är du fortfarande missnöjd kontaktas Krukans styrelse, i första hand ordföranden som sammankallar berörda parter. 
Är problemet av allvarligare karaktär, kontaktar styrelsen KFO. Om det är nödvändigt görs en polisanmälan. 

Samtliga samtal dokumenteras.

Telefonlista

Adelia Rodriguez
Susana 0704526870
Cristian 0704979073
Emil 0761726864

Aiko Almerud Maciel
Rasmus 0704934788
Idji 0763103673

Alicia Hermansson Krabbe
Clarissa 0709527899
Mathias 0733400567

Anton Sorati Nylund
Sahar 0737330492
Krisofer0767711436

Ava Sorati Nylund
Krisofer0767711436
Sahar 0737330492

Arian Alp
Zoran 0765557577
Senem 0704551024

Benjamin Ghosh
Anna 0707267754
Robin 0735405404

Benjamin Frank
Frida 0706637501
Solomon 0702852578

Bill Wiklund
Frans 0707733207
Nejra 0733129612

Carl Nicander
Anders 0727002103
Jenny 0704960705

Doris Löfgren
Ann-Sofie 0767726216
Robert 0722336520

Frank Clarkson
Louise 0708402891
Nicholas 0737253991

Isak Fryckstedt
Staffan 0709425066
Ulrika0769428909

Johan Pettersson Fahlander
Agneta 0704221361
Mats 0707453990

Julia Ervid
Henrik 0707720537
Hanna 0761065624

Rani Montan
Meera 0766286760
Nils 0733344616

Sighsten Tengroth
Martin 0730658806
Cecilia 0730404768

Vera Nicander
Jenny 0704960705
Anders 0727002103

Viggo Kajtazilindström
Bella 0704000245
Johan 0707454477

Viktor Nicander
Mikael 0708703591
Lotta 0725101721

arbetsgrupper

STYRELSE
5 familjer

Beskrivning
1 ordförande
1 barnrekrytering
1 kassör och mötessekreterare
1 kommunikationsansvarig (föräldrakontakt, kalendarium, presentation hemsida m.m.)

1 suppleant (förstärker även annan arbetsgrupp)

Uppskattad arbetsinsats
Mötestid 12 x 2 timmar + arbetstiden emellan, som varierar stort (10-100 timmar +), per familj

Ansvariga familjer 2015/2016
Frank Clarkson
Johan Fahlander
Bill Wiklund
Isak Fryckstedt
Ava och Anton Sorati-Nylund

Ekonomi

Beskrivning
Ansvarar för bokföring, månadsrapporter till styrelsen, löneutbetalningar, avgifter, och årsredovisning. Kräver förkunskap och ger jourfrihet.

Uppskattad arbetsinsats
Löpande ca 10 timmar per månad (Totalt 120 timmar +).

Ansvarig familj 2015/2016
Viktor Nicander

Juridik

Beskrivning
Fungerar som stöd för styrelsen i personalfrågor (d.v.s. arbetsgivaransvar, t.ex

kontakt med försäkringskassa, fack m.m.) samt i alla avtalsfrågor. Ansvarar under

2015/2016 för att ro i hamn en överenskommelse med fastighetsägaren angående köket.

Uppskattad arbetsinsats
Ca 4 timmar per månad + ”projekttid” (Totalt 60 timmar +)

Ansvarig familj 2015/2016
Julia Ervid

IT

Beskrivning
Ansvarar för datorer, Ipads, nätverk, telefoner, inköp, abonnemang, domänserver m.m.

Direkt på uppdrag av personalen, styrelsen ger budget för inköp.

Uppskattad arbetsinsats
Insatsbehovet kommer variera, ibland mer och ibland mindre, ca 40 timmar per läsår

Ansvarig familj 2015/2016
Benjamin Frank

Ansvar hemsida
Arian Alp

Sopgrupp
(Lämplig uppgift för de som bor i huset/väldigt nära, eller har tillgång till bil, och är bra på rutiner.)

Beskrivning
Löpande tömning av grovsopförrådet (bredvid barnvagnsförrådet). Soporna består till största delen av kartonger från köket som kan bäras/köras på barnvagn till närmaste miljöstation (lite oftare) eller i bil (mer sällan). Förrådet bör dock tömmas minst varannan vecka för att inte bli ohanterligt. Emellanåt kan tömning av andra fraktioner
behövas. Sopgruppen ansvarar även för att hålla koll på föreningens grovsopinsamlingar 2 ggr per år, så att personalen kan passa på att göra sig av med större saker då.

Uppskattad arbetsinsats
Totalt ca 30 timmar.

Ansvarig familj 2015/2016


Samkväm
3 familjer

Beskrivning
Samkvämsgruppen ansvarar för mat och dryck till föräldrar och barn i samband med Luciafirande och sommaravslutning, och efter egen ambitionsnivå i samband med föräldramöten eller föräldrafika. Matlagning, bakning, inköp och förberedelser.

Städning efteråt hjälper alla till med.

Uppskattad arbetsinsats
ca 3 x 12 h, totalt 36 timmar, per familj.

Ansvariga familjer 2015/2016

Ava och Anton Sorati-Nylund (sitter också som suppleant i styrelsen)

Fixargrupp

3 familjer

(Lämplig uppgift för händiga….)

Beskrivning
Målar, snickrar, köper in, monterar o.s.v. när vi vill förbättra något i lokalerna. Bistår personalen om något plötsligt går sönder eller behöver fixas (om det inte rör sådant
som är fastighetsägarens ansvar, t.ex. vatten, ventilation o.s.v..)

Uppskattad arbetsinsats
Insatsbehovet kommer variera, ibland mer och ibland mindre, ca 25 timmar per familj

Ansvariga familjer 2015/2016

Vakant ?

Vakant ?

Vakant ?

Städgrupp

4 familjer

(Lämplig uppgift för noggranna : )

Beskrivning

Storstädning 2 ggr per år (en lördag eller söndag i mitten av respektive termin enligt överenskommelse med personalen). Omfattar fönsterputsning, grundlig rengöring av kök och toaletter, extra städning av lekytor efter behov (kan t.ex. vara en matta eller boning av golv) och röjning av lek- och barnvagnsförråd.

Uppskattad arbetsinsats
ca 2 x 6 h + ev förberedelser, totalt 12 timmar, per familj.

Ansvariga familjer 2015/2016

Vakant ?

Vakant ?

Vakant ?

Vakant ?